Tambahkeun ka paporit
 
Angkat ti paporit

Ngitung poé jeung waktu antara kaping

Ngitung waktu antara dua kali, ngitung poé antara kaping, menit, jam, poe, minggu, taun
jeung