Tambahkeun ka paporit
 
Angkat ti paporit

Kalikeun angka vertikal

Kalkulator multiplikasi kolom ngidinan Anjeun pikeun ngitung ngalikeun (produk) dua angka, ngagunakeun métode kolom multiplication, sarta meunangkeun LKS kolom multiplication.

Tuliskeun dua angka, multiplicand jeung multiplier.

dikalikeun ku