Tambahkeun ka paporit
 
Angkat ti paporit

Lembar kerja division kolom

Lembar kerja division kolom ngidinan Anjeun pikeun ngitung ngabagi (Bagi) dua angka, ngagunakeun métode division kolom, sarta meunangkeun LKS tina division kolom.

Tuliskeun dua angka, dividend jeung divider.

dibagi ku